Nytt næringbygg med vaktmesterbolig, Kalvetangen 82 B, Nøtterøy

Næringsbygg med privatdel, Kalvetangveien 82 C, Nøtterøy