Norwegian Archicad usergroup!
Jobber du mye med Archicad og er interressert å lære mer om programmet og applikasjoner rundt dette programmet?
Samtidig knytte deg opp mot et sterkt faglig nettverk?

Gruppa drives på non-profit basis og skal også være sosialt foretagende, men med Archicad i sentrum.
Jeg har vært med mye på dette i utlandet og ønsker nå å få til noe her i Norge.
Min tanke er av vi møtes 5-10 ganger i året med en avtalt agenda, men alt er åpent.

Hva trenger du for å bli med: Egen bærbar maskin, Archicad 13 og av til være villig til å fordype deg i et tema for å formidle dette til gruppa.

Ta kontakt med Jørn A. Løvland i Vestfold Tegnekontor
Send også gjerne en email!
post@vestfold-tegnekontor.no

DETTE BLIR MORO!


Fra Archicad Wintherschool 2008 - IGLS, Innsbruck